08

              เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.แทน ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม.สน.พล.นย เป็นประธานเปิดการอบรมระบบสารสนเทศซ่อมบำรุงตามแผน (PMS-IT) ในส่วนของ นย. และได้เชิญวิทยากร จาก กองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์กองเรือยุทธการ (ตส.กร.) จำนวน ๓ นาย มาบรรยาย ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

07

03

04

05

06