01

                             วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๓  น.อ.ยุทธศักดิ์  มีพจน์เพราะ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการก่อนรับปลดเป็นทหารกองหนุน รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ และผลัดที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๒ ลดสิทธิ์ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

06